Viitelaskin

Laskimella lasket laskujen viitenumerot. Viitteen runko-osana voit käyttää esim. asiakas- tai laskunumeroa. Tarkistenumero lasketaan runko-osan perään.

Viitenumero on vähintään neljä merkkiä pitkä (runko-osa 3 merkkiä + tarkiste), enintään se voi olla 20 merkkiä (19 + 1).

Täytä laskimessa pyydetyt kentät ja saat listan viitenumeroista.
Kansainväliset viitteet -toiminto muodostaa suomalaisesta perusviitteestä kansainväliseen käyttöön soveltuvat RF-viitteet (valinta Y = kyllä, valinta N = ei).